Personvern

Personvern

 Personopplysinger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er Molde Coachingsenter AS, org. nr. 913 258 185.

Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, sitat fra Forbrukertilsynets standard salgsbetingelser for kjøp av varer over internett

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er Molde Coachingsenter AS, org. nr. 913 258 185. Ansvarlig for behandling av personopplysninger på Molde Coachingssenter er daglig leder Gerd Nesdal som kan kontaktes på e-post: gerd@moldecoachingssenter.no

Programvarer:
Molde Coachingsenter bruker følgende programvarerer:
 

  • Shopify:  Nettbutikk der også betaling er koblet mot Stripe og Vipps. Her legg kunden inn for og etternavn, epost, adresse og telefon nummer. Telefonnummer blir innhenta for å kunne sende melding til kunden når varene er klar for henting og kunne spore leveransen.
  • Fiken:  Regnskapsprogram. Her blir nødvendige personopplysninger lagret for å kunne sende ordrebekreftelser, faktura og for å sikre alle formaliteter i forhold til regnskapslovgivning
  • Post Nord med Cargonizer:  Utskriving av adresse etiketter for sending av varer til kunden med sporing. Her blir navn, postadresse, epost og mobiltelefon registrert.
  • Bring:  Utskriving av adresse etiketter for sending av varer til kunden med sporing. Her blir navn, postadresse, epost og mobiltelefon registrert.
  • Facebok med lukket gruppe:  For eventuelle nettkurs eller andre liknende tjenester.

Innhenting og lagring av personopplysninger

Hvorfor behandler vi personopplysninger?

Vi samler inn og behandler personopplysninger for å kunne tilby besøkende på våre nettsider de tjenester og produkter de etterspør. Vi ønsker også å tilby bedre og mer relevant innhold til den enkelte kunde, samt skape gode og langvarige relasjoner til våre eksisterende kunder. Kunden registerer selv sine personopplysninger ved kjøp av nettkurs, varer, coaching eller andre produkter Molde Coachingsenter tilbyr.

Molde Coachingssenter nytter epost-listen kun til å sende ut informasjon om kurs, webinar, blogg og annen informasjon i egen regi.  Ingen andre får benytte epost-listen til å sende informasjon eller reklame.


Når lagrer vi informasjon om deg som person

E-post lister

På nettsidene våre finnes ulike «opt-in» bokser. Det vil si at du kan registrere deg på vår e-post liste for å få tilsendt gratis verdi som tips, inspirasjon, webinarer, blogg m.v  samt få våre beste tilbud om du vil kjøpe produkter. Du blir da bedt om å registrere navn og e-post adresse. 

Vi bruker Shopify som er en seriøs og anerkjent «email service provider» programvare for utsendelse av denne type e-post utsendelser, og du vil alltid ha mulighet til å melde deg av lister du står på ved å klikke på en «meld deg av» link nederst i e-postene du mottar.


Sletting av data

Du kan når som helst melde deg av e-post lister du står på. Har du kjøpt produkter hos oss har du også rett til å få slettet alle data vi har lagret om deg. Det betyr i så fall at vi ikke lenger kan levere deg tjenester.