Livet blir farga av våre tanker og følelser

Livet blir farga av våre tanker og følelser

Jeg skulle helst kun snakket om kjærlighet, omsorg og gode relasjoner, men livet har også kontraster.

Mine tanker går til en som har mista mye av tilliten til livet. Hun hadde mista trua på folk og på mirakler. Her vil jeg kalle henne «Koksi».

«Koksi» har stengt av, og ser ikke lenger etter muligheter og åpne dører som livet kan by på. Hun ser i forsvar og tolker det hun ser i verste mening for å beskytte seg.

Tankene våre er aldri nøytrale. Vi tolker ut fra tidligere negative eller positive erfaringer. Tanker og følelser blir farget av det. Er vi såret, og ikke fått bearbeid det, kan det skape blokkeringer i energisystemet vårt.
 

Jeg vet at «Kaksi» har en vanskelig bakgrunn. Det er forferdelig trist alt hun har gjennomgått og at hun har fått det slik. Jeg håper og tror at hun en dag er klar til å forsiktig ta tak i det og komme seg fri. Gå fra å være offer til sjef i eget liv.

Jeg tror de fleste av oss bærer en bør i en eller annen form. Noe vi er såret over, bærer nag for eller at vi er over-kritiske til oss selv. Det tar energien vår og motet vårt.  Det er kanskje også medvirkende til at vi kan finne på å navigere etter hva andre tror og tenker om oss.

Når vi føler oss tappet, så er det en ting vi kan gjøre: å lære hva som trekker kraft ut av oss heller enn å finne ut hvem som gjør det.

Ingen tanker er nøytrale, det finnes ikke noe slikt som tomme tanker. Alle tanker vi har, gir enten fred eller krig, enten kjærlighet eller frykt. Og de to filtrene gir to ulike bilder, og ulike resultat. Det gjelder å være bevisst sine tanker, slik at en vet hva en velger. For det valget vil forme livet videre, og påvirke det vi ser. Alt blir tolket, og gjennom valga våre har vi stor innflytelse på hvilke farger vi har i livet.

Tanker, kropp og ånd virker sammen på et dypere plan. Å ha et bevisst forhold til alle tre gjør livet enklere. Da lærer vi språket til vårt energisystem. Da vil du oppdage at det er mønstre i livet ditt. Denne selvinnsikten kan gi deg glede og sinnsro.

 Å styre tankene er ikke bare enkelt. Da hjelper det med gode navigasjonsverktøy.
 

Her er en livslang øvelse som jeg har lært av Caroline Myss:

  • Min lykke er ikke avhengig av andre, men av meg.
  • Jeg vil leve mer i nuet og trene på å tilgi andre/gi slipp på bører jeg ikke er tjent med.
  • Livet er en mulighet til å lære. Hver situasjon og utfordring og hvert mellommenneskelig forhold inneholder et budskap som det er bryet verd å lære seg eller å lære til andre.